Search This Blog

Wednesday, 18 March 2015

020 Sơn Đường dạ bạc 山塘夜泊


Sơn Đường ở đây có thể là Sơn Đường hà sông đi qua Hàng Châu , Tô Châu (thuộc tỉnh Chiết Giang ). Theo ý câu 6, Nguyễn Du làm bài này lúc xa nhà khoảng một năm. Như vậy theo hành trình khi đó sứ giả đang trên đường về nước. 宿


Ngọ mộng tỉnh lai vãn
Tà nhật yểm song phi
Phong kính duy thuyền tảo
Sơn cao đắc nguyệt trì
Ỷ bồng thiên lý vọng
Hợp nhãn cách niên ti (tư)
Mạc cận thương nhai túc
Ðề viên triệt dạ bi

Dịch nghĩa:
Ðêm đậu thuyền ở Sơn Ðường

Tỉnh giấc mộng trưa trời đã muộn
Mặt trời xế che cửa sổ
Gió mạnh phải buộc thuyền sớm
Núi cao được thấy trăng lên chậm
Dựa mui thuyền trông ra nghìn dặm
Nhắm mắt lại nghĩ đã xa nhà một năm trời
Chớ ngủ lại gần vách núi
(Vì sợ nghe) tiếng vượn kêu buồn suốt đêm


Dịch thơ:
Ðêm đậu thuyền ở Sơn Ðường

Mộng trưa tỉnh giấc muộn
Bóng xế ngậm song tây
Gió mạnh neo thuyền sớm
Non cao ngắm trăng chầy
Dựa mui trông dặm trở
Chớp mắt nhớ năm đầy
Chớ ngủ gần bên núi
Thâu đêm vượn oán ai.


(Đặng Thế Kiệt dịch) No comments:

Post a Comment